Veileder: Samfunnsansvar og styrets rolle

Veilederen går gjennom styrets hovedrolle når det gjelder samfunnsansvar, vurdere status, prioritere utfordringer, sette mål, gi retningslinjer og følge opp forbedringer.