Veileder: Samfunnsansvar

”Det handler om tillit” er en kort og oversiktelig veileder laget for å motivere ledere og medarbeidere i næringslivet til å arbeide med samfunnsansvar.

Veilderen hjelper bedriften å avklare:

  • HVA samfunnsansvar innebærer
  • HVEM som er opptatt av samfunnsansvar
  • HVORFOR man bør jobbe med det og
  • HVORDAN arbeidet kan systematiseres og videreutvikles.

Veilederen inneholder også bedriftseksempler som illustrerer hva samfunnsansvar handler om i praksis, og hjelpemidler til videre arbeid.