Nye virkemidler for IA-bedriftene

Fra 1.juli vil det etableres et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter.

Publisert 26.06.14

Sykefravær, IA og HMS

Tilskuddet erstatter tidligere Tilretteleggingstilskudd og BHT-tilskudd, og kan nå brukes bredere til forebyggende tiltak på arbeidsplassen.

 "Sykmeldt i Jobb" er en variant av "Aktiv sykmelding" som vi skal teste ut i stor skala fra 2015. Dette vil hjelpe bedriftene til å prøve ut tilretteleggingsmuligheter som kan gi grunnlag for en riktig gradering i forhold til arbeidsmulighet og produktivitet. Sykmeldte som har behov for tilknytning til arbeid uten produktivitetskrav vil også ha nytte av denne ordningen.

Dette har vært en ordning  våre medlemmer sterkt har ønsket seg, og som vi nå får på plass.

NHO er fornøyd med ny IA-avtale og vil anbefale NHO-bedriftene som ikke har IA-avtale om å ta kontakt med NAVs arbeidslivssenter i sin region og tegne IA-avtale. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer blant de  mindre bedriftene viser at  spesielt ordningen med egen kontaktperson hos NAVs arbeidslivssenter er et IA-virkemiddel som bedriftene verdsetter høyt.

Det er også etablert en forenklet samarbeidsavtale for IA-virksomheter i tråd med den nye avtalen.