HMS-håndbok med veileder

Her kan du laste ned en enkel HMS-håndbok i excel. Boken kan fylles ut og lagres som bedriftens egen HMS-håndbok.