Opplæring i HMS

Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.