Når er en kunnskapsbedrift robust?

Hvordan kan vi skape gode kunnskapsbedrifter som bygger opp om ansattes trivsel, mestring og arbeidsevne samtidig som produksjon og verdiskaping ivaretas?

SINTEF har utviklet en verktøybok om hvordan kunnskapsbedrifter kan utvikle og styrke sin egen robusthet som organisasjon eller arbeidsplass.

Verktøyboka inviterer til refleksjon, læring og inspirasjon. Den kan brukes som idebank og drahjelp i eget utviklings- og endringsarbeid.