Sikkerhet og beredskap

Viktige råd ved brann, ran, innbrudd, bombetrussel, vold og personskader