Sjekkliste vernerunde

Her finner du to forslag til sjekkliste for vernerunde. En for kontorarbeidsplasser samt en som rommer flere arbeidsmiljøutfordringer. Listene må tilpasses den enkelte arbeidsplass, men fungerer godt som et utgangspunkt.