Veileder medarbeiderundersøkelser

Hva, hvorfor og hvordan. En praktisk veileder til bedriften som bør leses før man går i gang med medarbeiderundersøkelser.

Ledere sitter ofte med spørsmål som: "bør vi gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i vår bedrift, hvordan skal vi gjøre det? Hvilke type undersøkelse skal vi velge, og vil det utvikle organisasjonen i positiv retning? "

Denne veilederen tar for seg 6 faser i en medarbeiderundersøkelse:

1. Forberedelse 2. Forankring og gjennomføring. 3.Rapportering og visualisering av resultater. 4. Tilbakemelding og diskusjon. 5.Tiltak og implementering. 6. Evaluering.