NHOs Arbeidsmiljøfond

Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine satsinger bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Publisert 27.01.16

Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskilder for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv, til nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser.

Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet bevilget støtte til forskning- og utviklingsprosjekter med over 570 millioner kroner. Det er avkastningen av Arbeidsmiljøfondets kapital som benyttes til prosjektstøtte.

Ny søknadsfrist er 1. april 2017.