NHOs Arbeidsmiljøfond

Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine satsinger bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Publisert 27.01.16

Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskilder for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv, til nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser.

Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet bevilget støtte til forskning- og utviklingsprosjekter med over 570 millioner kroner. Det er avkastningen av Arbeidsmiljøfondets kapital som benyttes til prosjektstøtte.

Ny søknadsrunde - 2016

Fristen for å søke om midler til prosjekter er 15. februar. Link til elektronisk søknadsskjema og veiledning til søker er tilgjengelig i linken under. Ta kontakt med Hilde Rønneberg ved eventuelle spørsmål. 

Mulighet for prosjektstøtte

Strategiplanen 2013-2016 angir satsingsområdene for innværende periode. Arbeidsmiljøfondet skal støtte opp om de langsiktige mål for NHO og medlemsbedriftene og prosjekter som bygger opp under NHO-fellesskapets gjeldende strategi. Arbeidsmiljøfondets strategi knyttes til NHOs politikk på viktige områder som arbeid og velferd. Arbeidsmiljøfondet skal være et strategisk virkemiddel for NHO-fellesskapet for å gjennomføre nødvendig innsats og utviklingstiltak på områder knyttet til arbeid, velferd og arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine prioriteringer bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søknadene vurderes etter NHOs satsingsområder, se nærmere informasjon