Oversikt over sykefraværsløpet

Her finner du roller og ansvar for alle involverte i IA-arbeidet.