IA-virksomheter har fordeler

IA-virksomheter har tilgang til egen kontaktperson hos NAV, gratis kurs, økonomiske tilskudd med mer. Her er en oversikt.

Publisert 26.06.14

Sykefravær, IA og HMS

Egen kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter
Kontaktpersonen kan hjelpe med å komme i gang med det systematiske IA-arbeidet, bistå i vanskelige enkeltsaker og bidra til å utløse økonomiske virkemidler. Dette er en gratis bistand til å få på plass en systematikk bedriften er lovpålagt å ha.

Gratis kurs
Som IA-virksomhet får bedriften tilgang på en rekke gratis kurs fra NAV Arbeidslivssenter. Se www.nav.no for mer info.

Økonomiske tilskudd til forebygging og tilrettelegging
IA-virksomheter kan søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med forebyggende tiltak for å forhindre sykefravær eller for å tilrettelegge ved sykdom.

Utvidet rett til egenmelding
Ansatte i IA-virksomheter har mulighet til å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense opptil 8 dager per fraværstilfelle. Hensikten er å øke oppmerksomheten på fravær som en del av et tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og redusere besøk hos og sykmelding fra lege når det åpenbart er unødvendig.

IA-arbeid kan bidra til:

  • Bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær: Systematisk IA-arbeid innebærer tett samarbeid og god dialog med de tillitsvalgte, med stor vekt på forebygging og god oppfølging av de som blir sykemeldte. Dette bidrar ofte også til et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

  • Bedre omdømme: Det å være IA-virksomhet og ha et godt arbeidsmiljø er viktig for omdømmet, ikke minst i forbindelse med rekruttering.

Ikke IA-virksomhet?
Dersom dere ikke er IA-virksomhet, men ønsker å bli det, ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter i ditt fylke eller NAVs arbeidsgivertelefon  55 55 33 36.