DigiSYFO

NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen

I disse dager jobbes det i NAV sentralt med å utvikle en digital løsning for sykemeldinger og oppfølging av disse. Det skal sikres bedre samhandling mellom de fire hovedaktørene; den sykemeldte, legen, arbeidsgiver og NAV.

Publisert 06.06.16

For at systemet skal bli bra er det viktig at alle lønns- og personalsystemene tilpasser seg denne nye digitale løsningen. Vi oppfordrer derfor alle arbeidsgivere til å etterspørre dette fra sin leverandør.

I arbeidet benytter NAV en metodikk de kaller brukerstyrt utvikling. I den forbindelse legges det ut test-versjoner som alle kan gi sine kommentarer på.

For å sikre at det utvikles et best mulig produkt som ivaretar både små og større arbeidsgiveres behov, vil vi oppfordre våre medlemmer til å teste løsningen og gi tilbakemelding til NAV.

Du kan enkelt teste løsningen og gi tilbakemeldinger ved å følge denne lenken til NAVLab