Oppføling av sykmeldte

Egenmelding 1-3 dager

Publisert 26.06.14

Sykefravær, IA og HMS

Egenmelding 1-3 dager for IA-virksomheter: 1-8 dager

Arbeidsgiver: Ha skjema for egenmelding. Ta kontakt med arbeidstaker ved fravær over flere dager.

Arbeidstaker: Gi beskjed til arbeidsgiver om fravær. Si fra om tidsperspektiv

Sykmelder: Hvis det er nødvendig med fravær utover egenmeldingsperioden, må det skrives sykmelding. Løpende vurder gradert sykmelding.