Hva er en egenerklæring?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

En egenmelding gis ofte over telefon. Arbeidsgiver kan i ettertid kreve at arbeidstaker skriftlig bekrefter den muntlige egenmeldingen når arbeidet gjenopptas. Den skriftlige bekreftelsen av den muntlige egenmeldingen kalles egenerklæring.

Dersom arbeidstaker ikke utsteder en egenerklæring innen angitt tid kan arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger skal falle bort, se folketrygdloven § 8-26.

NHO anbefaler våre medlemmer å utarbeide en standard egenerklæring og ta inn i personalhåndboken, arbeidsreglementet el. krav om skriftlig dokumentasjon innen angitt tid.

Nedlasting

Skjema for egenerklæring