Hva er en egenmelding?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Egenmelding er at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring. 

Egenmeldingen kan være skriftlig eller muntlig. 

NHO anbefaler våre medlemmer å regulere egenmeldingsadgangen i personalhåndboken, arbeidsreglement, e.l.