Tap av egenmeldingsretten

Tap av egenmeldingsretten grunnet mistanke om misbruk.