Tap av egenmeldingsretten

Tap av egenmeldingsretten grunnet antall egenmeldinger.