Hvem har risikoen for at varselet om fravær kommer frem?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Det er arbeidstakeren som har risikoen for at melding om sykefravær kommer frem til en representant for arbeidsgiveren.  Arbeidstakeren har ansvaret for måten meldingen blir gitt på.

NHO anbefaler at alle meldinger om fravær nedfelles skriftlig i et eget skjema for fraværsregistrering.