Hvem hos arbeidsgiver skal varsles?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgiver bestemmer hvem hos arbeidsgiver som skal ha slik melding. NHO anbefaler at slik melding gis til nærmeste leder. Hvem som skal varsles bør fremgå av virksomhetens arbeidsreglement, personalhåndbok el.