Hvem kan søke om refusjon/unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden ved særlig stort sykefravær?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan fremsette en søknad om unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

I forbindelse med det enkelte fraværet er det arbeidsgiver som skal fremsette søknad om refusjon.