Brev til NAV - berettiget tvil

Brev til NAV om bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil om det er grunnlag for sykmelding.