Hvordan skal varsel til arbeidsgiver gis?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Folketrygdloven sier ikke noe om hvordan en melding om sykefravær skal gis.

Arbeidsgiver kan derfor bestemme på hvilken måte de ansatte skal varsle om fravær. Også dette bør reguleres i arbeidsreglement, personalhåndbok e.l.

Et slikt varsel bør gis på telefon, forutsatt at det er praktisk mulig. NHO anbefaler at den ansatte selv ringer sin nærmeste leder og varsler om fraværet. Dette muliggjør en dialog mellom partene. 

Hvis arbeidsgiver tillater bruk av SMS så bør det fremgå av virksomhetens rutiner at SMS skal følges opp med en telefon til nærmeste leder så snart det er mulig. Bruk av SMS vil ha den fordel at det kan dokumenteres at melding er gitt, på hvilket tidspunkt det er gjort og også innholdet i meldingen.

Tilsvarende gjelder for bruk av e-post, men dette bør nok normalt ikke tillates som "varslingskanal" da det ofte ikke vil sikre arbeidsgiver umiddelbar beskjed om fraværet.