Kan arbeidsgiver få dekket sykepengene i arbeidsgiverperioden når årsaken til sykefraværet er graviditet?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Hvis en gravid arbeidstaker er sykmeldt kan arbeidsgiver søke om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperiodense folketrygdloven § 8-20. NAV dekker sykepengene hvis følgende vilkår er oppfylt:

 - Arbeidstakeren er sykmeldt på grunn av en svangerskapsrelatert sykdom.

- Det er ikke er mulig å tilrettelegge for arbeidstakeren eller å omplassere henne for på den måten å unngå sykefravær.