Kan arbeidsgiver få dekket sykepengene i arbeidsgiverperioden når en ansatte har et særlig stort sykefravær?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Hvis en arbeidstaker har et særlig stort sykefravær kan det søkes om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden, jfr. folketrygdloven  § 8-20.

Ifølge NAVs retningslinjer regnes et forventet sykefravær på 35 dager eller mer i året som særlig stort. Det samme gjelder dersom det forventes et sykefravær på minst 25 dager, fordelt på minst fem fraværstilfeller. Ofte vil NAV se på arbeidstakerens "sykehistorikk", dvs. hvor mye sykefravær vedkommende har hatt de siste par årene.