Kan en arbeidsgiver forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden når de samlede lønnsutbetalingene i det foregående året var under 40 G, dvs. 40 ganger grunnbeløpet.  En slik forsikring må omfatte alle ansatte, se folketrygdloven  § 8-21.

Søknad om forsikring skal sendes NAV på skjema NAV 08-21.05.

Arbeidsgiver må likevel utbetale sykepenger i arbeidsgiverperiodene, men kan deretter fremsette et refusjonskrav overfor NAV i det enkelte tilfellet.

Søknad om refusjon i det enkelte tilfellet skal sendes NAV på skjema 08-21.15.

Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgifter til sykepenger ved fravær ut over tre kalenderdager i hvert tilfelle. Det fraværet som kreves refundert må dokumenteres med legeerklæring.

Det er bare sykepenger som omfattes av forsikringen, det er ikke anledning til å forsikre ansvaret for omsorgspenger ved barns sykdom. Sykepengene som refunderes kan ikke overstige 6 G.