Når kan egenmelding brukes?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Egenmelding kan bare brukes i inntil 3 hele kalenderdager i arbeidsgiverperioden. Er bedriften IA-bedrift, kan arbeidstaker bruke egenmelding i inntil 8 kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

Arbeidstakeren må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i minst to måneder før egenmelding kan brukes. Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først benyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. Egenmelding kan likevel benyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes permittering og enkelte permisjonsforhold, se folketrygdloven § 8-24.

Nedlasting

Skjema for fraværsregistrering