Skal arbeidsgiver godta legeerklæring utstedt av lege i utlandet (utenlandske legeerklæringer)?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Etter folketrygdloven § 8-9 ytes det som hovedregel ikke sykepenger til arbeidstakere som blir syke når de er utenfor Norge.  Det kan gjøres unntak slik at sykepenger likevel kan utbetales under opphold i utlandet.

Foreligger det rett til sykepenger under opphold i utlandet, vil både arbeidsgiver og eventuelt NAV motta legeerklæringer fra leger som praktiserer i land utenfor Norge.

NAV godtar ikke uten videre alle sykmeldinger som kommer fra andre land. Er legeerklæringen utstedt i et EØS-land, krever NAV at legeerklæringen er utsted på EU-blanketter. Blankettene må være fullstendig utfylt og gi tilstrekkelige opplysninger.

For Nordiske statsborgere og innen Norden benyttes i stedet nasjonale dokumentasjonsrutiner.

En arbeidsgiver i Norge skal ikke uten videre akseptere sykmeldinger som kommer fra leger som praktiserer i land utenfor Norge.  Foruten å påse at vilkåret for rett til sykepenger ved opphold i utlandet er oppfylt, må arbeidsgiveren sørge for at den utenlandske legeerklæringen tilfredsstiller de krav folketrygden stiller.  En arbeidsgiver som forskutterer sykepenger utover arbeidsgiverperioden vil ikke få sykepengene refundert fra NAV hvis NAV ikke godtar legeerklæringen utstedt i utlandet.  Arbeidsgiver kan også risikere å ikke få godkjent en arbeidsgiverperiode dokumentert med en leggerklæring fra utlandet.

Er arbeidsgiver usikker på om mottatte legeerklæring skal godtas, ta kontakt med din landsforening i NHO eller med NAV.

Du kan lese mer om retten til sykepenger i utlandet på NAV sine nettsider.