Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft

NHO og Abelia har utarbeidet en elektronisk sjekkliste som er et praktisk hjelpemiddel for NHO-fellesskapets bedrifter som bruker arbeidskraft fra utlandet – eller som vurderer å gjøre det.

Når utenlandsk arbeidskraft skal benyttes oppstår spørsmål om hvilke regler som gjelder på områder som oppholdstillatelse, arbeidsrettslige bestemmelser, skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, samt ulike rapporteringer og registreringer.

Sjekklisten tar for seg flere juridiske temaer, i tillegg til en del praktiske råd.