HMS og arbeidsmiljø

Her finners gode verktøy og eksempler til bruk i det daglige HMS-arbeidet i bedriften. Du kan også kontakte din landsforening for bistand.

Komme i gang med HMS

Last ned

HMS-håndbok med veileder

Her kan du laste ned en enkel HMS-håndbok i excel. Boken kan fylles ut og lagres s... Les mer

Risikoanalyse og handlingsplan

Hvordan dokumentere risikovurderinger: Her kan du se en film om hvordan du kan gje... Les mer

Sjekkliste vernerunde

Her finner du to forslag til sjekkliste for vernerunde. En for kontorarbeidsplasse... Les mer

Forebyggende HMS

Last ned

Hvordan velge bedriftshelsetjeneste (BHT)

En veiledning for arbeidsgivere som skal velge eller evaluere sin bedriftshelsetje... Les mer

Veileder medarbeiderundersøkelser

Hva, hvorfor og hvordan. En praktisk veileder til bedriften som bør leses før man ... Les mer

Verktøy for utvikling av robuste organisasjoner

Hvordan kan vi skape gode bedrifter som bygger opp om ansattes trivsel, mestring o... Les mer

Medarbeidersamtale

Her finner du forslag til mal for medarbeidersamtale samt veiledning for gjennomfø... Les mer

Personal- og seniorpolitikk

Kort guide til utforming av personalpolitikk/seniorpolitikk. Guiden tar utgangspun... Les mer

Følge opp HMS-arbeidet

Last ned

Informasjon og veiledning ved ulykke i bedriften

Ved en alvorlig ulykke er det en rekke oppgaver som må ivaretas. For å hjelpe bedr... Les mer

Sjekkliste alvorlige ulykker

Her finnes sjekkliste bedriften kan gjøre klar til bruk dersom det skulle oppstå e... Les mer

Beredskapsplakater

Viktige råd ved brann, ran, innbrudd, bombetrussel, vold og personskader

Sjekkliste den nødvendige samtalen

Hva gjør du som leder når en bekymring oppstår

Handlingsplan mot mobbing og trakassering

Et verktøy for å ta tak i mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Rutine for konflikthåndtering

Her kan du finne eksempel på rutiner som kan utvikles videre til å passe i din bed... Les mer

HMS-OPPLÆRING

Opplæring i HMS

Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

Artikler

  1. Bransjespesifikk HMS-opplæring
    19. januar 2016

    De fleste lands- og bransjeforeninger tilbyr egen opplæring i HMS for ledere. Her får du oversikt over HMS-rådgivere i din forening.

  2. NHOs Arbeidsmiljøfond
    19. januar 2016

    Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine satsinger bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Bransjekontakt

Medlem? Trenger du råd om et konkret problem eller ønsker mer bransjerettet veiledning?

Kontakt

Ann-Torill Benonisen Indreeide

Spesialrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

atbi@nho.no
Telefon
23088438
Alf Åge Lønne

Stabsdirektør

Stab

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305