Informasjon og veiledning ved ulykke i bedriften

Ved en alvorlig ulykke er det en rekke oppgaver som må ivaretas. For å hjelpe bedriften litt på vei har nho utarbeidet en huskeliste til bedriften samt et forslag informasjon til ansatte hvis ulykken skulle være ute.

Sjekklisten for alvorlig ulykke inneholder punkter det er viktig å huske på hvis din bedrift opplever en alvorlig ulykke. Listen kan tilpasses hver enkelt bedrift. Det anbefales å bruke tid på tilpasse listen slik at bedriften har en beredskap hvis en alvorlig ulykke skulle skje. Diskuter gjerne i bedriften om hvordan dere bør håndtere en alvorlig ulykke.

Husk å legge sjekklisten inn i bedriftens internkontrollsystem.

 Det er også laget et forslag til informasjon til berørte ansatte hvis det skulle være behov. Den kan gi veiledning i en vanskelig situasjon. Det er viktig å vite litt om hva som er vanlige og typiske reaksjoner etter at man har vært utsatt for en alvorlig hendelse. Ofte dreier det seg om helt normale reaksjoner på en unormal situasjon. Når man vet hvilke reaksjoner som er typiske, er det lettere å forstå og akseptere egne reaksjoner og bedre mestre disse.

Vi anbefaler at informasjonen deles ut til de ansatte hvis en ulykke skulle skje. Videre bør det opplyses om hvor/hvordan man kan kontakte ansvarlig leder, hvis de ansatte skulle ha behov for det.