Medarbeidersamtale

Her finner du forslag til mal for medarbeidersamtale samt veiledning for gjennomføring av samtaler

Veilederen er i PDF-format og sjekklisten i Word-format