Verktøy for utvikling av robuste organisasjoner

Hvordan kan vi skape gode bedrifter som bygger opp om ansattes trivsel, mestring og arbeidsevne, samtidig som verdiskaping ivaretas.

 Sintef har laget en verktøybok basert på forskning og arbeid i casebedrifter. Den inviterer til refleksjon og læring, og kan være nyttig for berdrifter i lederopplæring og organisasjonsutvikling.

Boken er bygget opp med blant annet gode råd og øvelser som kan benyttes i gruppemøter eller prosser i eget utviklingsarbeid.