Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Publikasjoner

Etiske retningslinjer - bedriftseksempler
Bedriftseksempler - 25. november 2016

Etiske retningslinjer fra en annen bedrift kan være et godt utgangspunkt når bedriften skal lage eller oppdatere sine egne retningslinjer. Her finner du lenker til retningslinjer fra NHO-bedrifter.

VARSLING

Nedlasting

Når sant skal sies - pdf

En veileder for norske bedrifter om hvordan varslingsrutiner kan etableres, og om ... Les mer

Når sant skal sies - presentasjon

Her finner du en presentasjon som kan være utgangspunkt for bedriftesn arbeid med ... Les mer

Varsling - Arbeidsskjema

Bruk dette arbeidsverktøyet som utgangspunkt for diskusjon i bedriften om varsling.

Varsling - Arbeidsskjema Mal

Bruk denne malen hvis du vil redigere og lage ditt eget arbeidsverktøy til bruk i ... Les mer

Varslingsplakat

Bruk denne malen for å lage en plakat til bruk i bedriften som viser hvordan varsl... Les mer

Samfunnsansvar - styrets rolle

Samfunnsansvar kommer lett på styrets agenda hvis noe har gått galt. Veilederen sk... Les mer

Intressentanalyse

En analyse av bedriftens interessenter bør gjennomføres tidlig i prosessen med å u... Les mer

Handlingsplan

Her får du en enkel mal for hvordan du kan lage en handlingsplan for bedriftens ar... Les mer

Gaver og representasjon

Nedlastning

Over streken - pdf

Denne veilederen hjelper deg å lage interne retningslinjer for hvilke gaver og hvi... Les mer

Over streken - skjema

Med denne malen kan du kategorisere ulike typer representasjon som grønn, gul elle... Les mer

Kontakt

Helene Holtet

Seniorrådgiver

Strategi og stab

Helene.Holtet@nho.no
Mobil
98624451