Statlige tilsyn

Her er en oversikt over noen statlige tilsyn bedriftene forholder seg til.

Publisert 07.12.15

Arbeidstilsynet
Mattilsynet
Datatilsynet
Luftfartstilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Petroleumstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Skatteetaten