Forbedringspotensial hos statlige tilsyn

Hver tredje bedrift har erfart feil og mangler i rapporter fra ulike tilsyn. – Ikke bra nok, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto.

Direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto.

Direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto.

Publisert 16.12.15

Tilsyn

- Det er en del viktige utfordringer å ta tak i, sier Harto i sin kommentar til undersøkelsen om statlige tilsyn. NHO har spurt 2300 medlemsbedrifter om deres erfaringer. 500 bedriftsledere har svart.

Dialogen mellom bedrift og tilsyn kan bli bedre

Flere bedrifter etterlyser veiledning om regelverket fra tilsynspersonellet. Både denne undersøkelsen og en stor undersøkelse om Arbeidstilsynet gjennomført av SINTEF i år, viser at det er en vei å gå her. Vi erfarer at Arbeidstilsynet er lydhøre og tar bedriftene på alvor når NHO påpeker dette. Vi forventer den samme holdningen fra alle statlige tilsyn, sier Harto.

Forventer kvalitetsarbeid og rettsikkerhet

- Gode statlige tilsyn bidrar til etterlevelse av rettsregler i næringslivet, utvikling av beste praksis og rettferdig konkurranse. NHO arbeider for at medlemsbedrifter i større grad skal oppleve kvalitetsarbeid og rettsikkerhet i møte med statlige tilsynsetater. Vi har mange medlemmer som i stor grad forholder seg til statlige tilsyn. Til hjelp for disse har vi laget en ny tilsynsside på NHOs nettsider. Her har vi også formulert noen grunnleggende forventninger til de statlige tilsynene. Næringslivet betaler da også milliardbeløp hvert år for den jobben tilsynene gjør. Det skjer i form av ordinære statlige tilsynsgebyrer, sier Harto.

Det viktige sluttmøtet

- Når så mange bedrifter opplever feil og mangler i rapportene, kan en årsak være at disse for sjelden blir gjennomgått sammen med bedriften i et sluttmøte etter endt tilsyn, sier Harto. Hun viser til at over 60 prosent av de spurte svarer at rapporten sjelden eller aldri blir gjennomgått av bedrift og inspektør etter endt tilsynsbesøk.

- Gjennomgående er det viktig at tilsynsrapportene er godt kvalitetssikret, både i tilsynene og hos bedriftene. Da slipper vi massiv uthenging av bedrifter eller bransjer på feilaktig grunnlag, sier hun. Hun har forståelse for at tilsynet har behov for å presentere sine resultater, men da må fakta være korrekt. - Bedriftene kan oppleve konkurransevridning og økonomisk tap som følge av urettmessig uthenging. Her er det mange statlige tilsyn som har en jobb å gjøre, og dette kommer vi til å se nærmere på. Bedriftene fortjener bedre oppfølging på dette området, sier Harto.

Les mer: på NHOs tilsynsside

 

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332