Under tilsyn

Har jeg krav på å få vite hva tilsynet har funnet av avvik før tilsynet avsluttes?

Publisert 07.12.15

Beste praksis er å avholde sluttmøte etter endt tilsynsbesøk. Formålet med sluttmøtet er å oppsummere tilsynsbesøket og sikre at rapporten som skal utarbeides bygger på riktig fakta og juridiske vurderinger. Bedriften bør så tidlig som mulig signalisere at den ønsker å få gjennomført et sluttmøte for å forebygge at rapporten inneholder faktiske feil.