Før tilsyn

Har jeg krav på varsel før tilsynet kommer på besøk?

Publisert 07.12.15

Som hovedregel gir tilsynet et skriftlig varsel til bedriften om at det planlegges et tilsyn på bedriften, og et tidspunkt for dette. God praksis er også at tilsynet i varselet opplyser om hva som er hovedtema for tilsynsbesøket, slik at bedriften kan legge til rette for en god gjennomføring av tilsynsbesøket. Unntaksvis kommer tilsynet uanmeldt. God praksis tilsier at tilsynspersonellet skal henvende seg til leder av virksomheten eller den som fungerer i dennes fravær. Det er klagerett på beslutningen om å gjennomføre uanmeldt tilsyn etter forvaltningsloven § 15.