Under tilsyn

Hvem skal tilsynet henvende seg til når det ankommer?

Publisert 07.12.15

God praksis tilsier at tilsynspersonellet skal henvende seg til leder av virksomheten eller den som fungerer i dennes fravær.