Etter tilsyn

Hvilke reaksjoner kan jeg forvente dersom det konstateres lovbrudd (avvik)?

Publisert 07.12.15

Det er viktig for bedriften å rette opp avvik (brudd på regelverk) så raskt som mulig. Det er alltid en forventning tilsynet har til bedriften. Lovbruddets alvorlighetsgrad avgjør hvilken reaksjon tilsynet ellers tar i bruk. Normalt er det tilstrekkelig å påpeke bruddet og la det være med det når det dokumenteres at bedriften har rettet forholdet. Ved mer alvorlige overtredelser kan det gis pålegg med frist for retting av forholdet, med tilhørende varsel om tvangsmulkt dersom retting ikke finner sted. Enkelte tilsyn har også hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr, som er en straffeliknende sanksjon. I særlig alvorlige tilfeller kan konsesjoner og tillatelser trekkes tilbake. Øverst på reaksjonsstigen er politianmeldelse med etterfølgende foretaksstraff eller personlig straffeansvar. Ved bruk av inngripende sanksjoner bør bedriften innhente juridisk bistand.