Før tilsyn

Hvordan bør jeg forberede meg på gjennomføringen av et tilsyn?

Publisert 07.12.15

Bedriften har mye å vinne på å være godt forberedt når inspektører fra tilsynene kommer. Bedriften bør på forhånd gjennomgå dokumentasjon og interne retningslinjer for det som er tema for tilsynet. Videre bør dokumentasjonen gjøres lett tilgjengelig for inspektørene. Et generelt råd er at førsteinntrykket teller mye, så et ryddig lokale er vel anvendt tid. Videre bør bedriften ta en sjekk på om forhold som er påpekt i tidligere tilsynsrapporter er kvittert ut og rettet opp. Enkelte virksomheter har erfart at tilsynet ønsker å kontrollere mer enn de faktisk har hjemmel for. I så fall bør bedriften innhente juridisk bistand eller kontakte NHO-fellesskapet for bistand.