Etter tilsyn

Når får jeg tilgang til tilsynsrapporten?

Publisert 07.12.15

Bedriften bør etterspørre utkast til tilsynsrapport på sluttmøte og avtale tid for når den skal oversendes. Bedriften bør understreke at det er viktig å sikre at fakta blir riktig i sluttrapporten, og om nødvendig anmode om utsatt offentlighet.