Foto: Kilian Munch
Foto: Kilian Munch

NHOs Årskonferanse: Vår del av verden er ikke til å kjenne igjen - en uro preger folk og bedrifter

Nyhet, Årskonferanse

Publisert

Banner med teksten Uro - NHOs årskonferanse 2023

Foto: NHO

Tysklands visekansler, klima- og næringsminister Robert Habeck kommer til NHOs årskonferanse 5. januar 2023. Sammen med 1500 utvalgte politikere og næringslivsledere skal han snakke om de nye store utfordringene folk og bedrifter står overfor, og hvordan vi må jobbe sammen for å løse dem. Navnet på Årskonferansen 2023 er Uro.

På Årskonferansen 2023 skal bedriftene, politikere og norske og internasjonale ledere snakke om det store bildet, om energi, klima, om fremtidstroen og veien videre.

- De store oppgavene for samfunnet og bedriftene er blitt enda større enn de var før pandemien, men forutsetningene har blitt vanskeligere og verden mer uforutsigbar, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.


Tysklands visekansler, klima- og næringsminister Robert Habeck og dokumentarfilmskaper Louis Theroux

På scenen står blant annet Tysklands visekansler, klima- og næringsminister Robert Habeck for å snakke om det norsk-tyske samarbeidet om energi, klima og industriell omstilling i Europas nye geopolitiske virkelighet.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal fortelle om de økonomiske utsiktene folk og bedrifter står foran.

Den britiske dokumentarfilmskaperen Louis Theroux skal snakke om polariseringen og de dyptliggende ulike virkelighetsoppfatningene vi ser i verden.

Vår egen statsminister, Jonas Gahr Støre og mange flere inntar også scenen 5. januar 2023.

I tillegg møter gjestene NHO-president og konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether og NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid som vil snakke om de store oppgavene i en krevende tid. Programmet blir oppdatert forløpende på NHOs hjemmesider.


Situasjonen krever mer av oss alle

Matsikkerhet, energisikkerhet, klimakampen og demokratiske verdier er under press. Internasjonalt samarbeid og handel vil ta nye former. Priser og renter øker raskt. Dyptliggende ulik virkelighetsoppfatning polariserer verden og den offentlige debatten.

- Norge har et særlig ansvar og mulighet for å utvikle og sikre produksjonen av energi fremover. Vi er en energinasjon med unike fortrinn for å produsere fornybar energi, og vi skal fortsatt være en trygg leverandør av gass til Europa, sier Almlid.

Det er uro i verden rundt oss, derfor trenger vi mer internasjonalt samarbeid. Bedriftene opplever uro og usikkerhet, derfor trenger vi forutsigbarhet og brede kompromisser. Lokalsamfunn og folk kjenner på uro, derfor trenger vi bedrifter som kan trygge jobber og sikre velferd

- Vi trenger mer samarbeid fremfor polarisering, mer omstilling fremfor stillstand, mer samhold fremfor avstand. Vi må gi større rom for private bedrifter som kan gi folk jobb og inntekt og bidrar inn til fellesskapet, sier Almlid

Med urolige omgivelser må vi ta tøffe valg, se nye løsninger og jobbe mer sammen. NHOs årskonferanse setter dagsorden for hva vi skal snakke om og hvilken felles vei vi må stake ut for folk og bedrifter i Norge i 2023 og fremover.


Les mer

NHOs årskoferanse 2023