NHO - Norges største fellesskap for bedrifter

NHO styrker næringslivet og former fremtiden. Vi bidrar til lønnsomme og bærekraftige bedrifter gjennom trygghet, nærhet og politisk påvirkning.

illustrasjon valg 23 Foto: NHO

Valg 2023

Etter valget - disse sakene er viktige for bedriftene fremover

Aktuelt

 1. Med store beløp følger stort ansvar

  Gode løsninger krever ambisiøse og risikovillige offentlige innkjøpere, og det krever ambisiøse og løsningsorienterte bedrifter. Men det skjer ikke av seg selv.

 2. NHO-gjennomslag: to nye bransjeprogram

  18. september kom nyheten om at regjeringen lanserer to nye bransjeprogrammer, ett for finansnæringen og ett for informasjonssikkerhet og IKT.

Arrangementer

 1. Lunsj seminar med Akan

  I år er det 60 år siden LO og NAF (NHO) etablerte Akan. Året etter kom staten med. Problematisk bruk skulle ikke lenger skjules eller feies under teppet, men løftes fram og løses med arbeidsplassen som arena. Siden den gang har det skjedd en enorm utvikling i samfunnet, arbeidslivet og i Akan kompetansesenter. Velkommen til markering av - Akan kompetansesenters 60 års tilstedeværelse i norsk arbeidsliv, med lunsj seminar den 4. oktober i Bergen.

 2. Gå med Næringslivet i Halden

  Etter høstens lokalvalg møter du nyvalgte lokalpolitikere i egen kommune. Vi i NHO Viken Oslo inviterer deg til et uformelt møte i Halden gjennom arrangementet vi kaller "Gå med Næringslivet". Gå ikke glipp av denne unike muligheten!

Arbeidsgiverservice

Som medlem i NHO har du tilgang på juridisk rådgivning, advokathjelp, kontraktsmaler og verktøy. Du kan også kontakte oss om politiske utfordringer.

Verktøy

På Arbinn.no får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer.

Våre medlemsfordeler

Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemsskapet. Det lønner seg!