NHO - Norges største fellesskap for bedrifter

Arbeidsgiverservice

Som medlem i NHO har du tilgang på juridisk rådgivning, advokathjelp, kontraktsmaler og verktøy. Du kan også kontakte oss om politiske utfordringer.

Aktuelt
  1. Enighet i mekling - barnehagestreiken over

    Abelia og Fagforbundet har i kveld blitt enige om en ny overenskomst for barnehager som er medlem i NHO. Etter fire ukers streik er begge parter tilfredse med å ha kommet fram til en løsning.

  2. Store norske eksportmuligheter for maritime grønne løsninger

    Nasjonalt eksportråd mener det er realistisk å sette et eksportmål for maritim satsing på 128 mrd. NOK i eksportinntekter innen 2030 for skipsverft, utstyrs- og tjenesteprodusentene basert på analyser som er gjennomført. Dette representerer en økning på ca. 50 prosent, opp fra en eksport på 85 mrd. NOK i 2021.

Arrangementer
  1. Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere

    Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til årets første fagseminar- og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger. Seminaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere, men kan også være relevant for de som jobber innen etterlevelse og kontroll. Seminaret arrangeres denne våren på Quality Hotel Leangkollen i Asker