NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Kommunereform

77

NHO mener Norge bør gå fra 428 til 77 kommuner.