NHO

Innhold

Ole Erik Almlid intervjues under NHOs årskonferanse 2020.

Se hvordan NHO kan hjelpe din bedrift

Arkivfoto fra NHOs årskonferanse januar 2020.

Økonomisk overblikk 2/2020
Se hele rapporten her

Nyheter og kronikker

 1. Nyhet

  Feil å droppe kompensasjonsordningen nå

  Holden-utvalget har lagt frem sin gjennomgang av de økonomiske støttetiltakene etter koronakrisen. I rapporten skriver utvalget at den eksisterende kompensasjonsordningen bør avvikles så raskt som mulig fordi den har uheldige insentivvirkninger.

 2. Nyhet, Fremtidens næringsliv

  Fem innsatsområder ut av krisen

  Mulighetene som ligger foran oss er store, men innfris kun hvis vi sikrer at sunne bedrifter overlever dagens krisesituasjon. Vi må sikre et privat og mangfoldig eierskap i næringslivet som gir grunnlag for høy jobb- og verdiskaping fremover. Det er derfor behov for målrettet politisk innsats for å bygge bro fra krise til en bærekraftig fremtid.

 3. Nyhet, Fremtidens næringsliv

  Ti ambisjoner for Norge

  Veien ut av krisen må bygge en bro til en bærekraftig fremtid. NHO har satt ti ambisjoner for Norge vi mener må nås innen 2030.

 4. Nyhet, NOx-fondet

  Årsrapport 2019

  Årsrapport for 2019 er nå tilgjengelig.

 5. Nyhet, Markedsadgang

  En åpen, internasjonal økonomi etter koronatiden

  Se NHO-webinar hvor Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og Håkon Mageli fra Orkla snakker om utfordringer i internasjonal handel i lys av koronakrisen.

 6. Nyhet, Arbeidsliv, Korona

  Toppmøte om arbeidslivskriminalitet

  Hvordan hindre misbruk av korona-tiltakene var et sentralt tema da statsministeren mandag møtte blant andre NHO og LO for å snakke om arbeidslivskriminalitet (akrim).

 7. Nyhet, Korona

  Midlertidig lønnstilskudd for å få folk i jobb

  Mye tyder på at ledigheten vil være høy lenge. For å motvirke varig utenforskap kan det bli nødvendig med en lønnstilskuddsordning for å hjelpe ledige tilbake i jobb.

 8. Nyhet, Korona

  Lønnskompensasjonsordning på plass i juni

  Lønnskompensasjonsordningen for permitterte er ventet i midten av juni. Arbeidsgiverne skal gi nødvendig informasjon til Nav, og samtidig kunne søke om refusjon av eventuelt forskuttert lønn.

 9. Kronikk, Offentlig sektor og næringslivet, Helse og velferd, Proffentlig

  Slik kan vi styrke Norge som helsenasjon

  Vi har mulighet til å dekke forsyningsbehovet til det norske markedet, og drive verdiskaping samtidig. Det kommer fram i en ny rapport om helsenæringen.

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.

Bildet: Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Velg hvilke nyheter du vil ha i ditt nyhetsbrev. Nyheter fra regionene får du i samme nyhetsbrev som "Dagens nyheter fra NHO".

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her:

 

Registrer din e-post og motta nyheter fra 1 kilde(r):

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: