NHO - Norges største fellesskap for bedrifter

NHO styrker næringslivet og former fremtiden. Vi bidrar til lønnsomme og bærekraftige bedrifter gjennom trygghet, nærhet og politisk påvirkning.

Signer opprop mot formuesskatt på arbeidende kapital

Vi som signerer dette oppropet, er ledere og eiere i norske bedrifter og organisasjoner. Vi er bekymret for Norges fremtid som investeringsland, og for at vår rådende skattepolitikk, med formuesskatten på arbeidende kapital i spissen, på sikt vil svekke norsk næringsliv.

Lønnsoppgjøret 2024

Få siste nytt om lønnsoppgjøret her. 

Aktuelt

Arrangementer

  1. , Kristiansand

    NHO Agders HR-sommerlunsj

    Vi ønsker å lage en ny tradisjon, NHO Agders HR-sommerlunsj. Vi har forberedt et hyggelig program som vi håper og tror også kan være faglig nyttig. Samtidig blir det en fin anledning til å treffe nye og etablerte samarbeidspartnere, håper vi!

Arbeidsgiverservice

Som medlem i NHO har du tilgang på juridisk rådgivning, advokathjelp, kontraktsmaler og verktøy. Du kan også kontakte oss om politiske utfordringer.

Verktøy

På Arbinn.no får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer.

Våre medlemsfordeler

Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemsskapet. Det lønner seg!