NHO

Innhold

Bilde ovenfra av mennesker som sitter spredt.

Koronapandemien: Smittevern, karantene, permittering m.m.

Nyheter og kronikker

 1. Nyhet

  Bent Høie svarer om smittevern

  Torsdag 29.okt svarte helse- og omsorgsminister Bent Høie på spørsmål om korona og smittevern hos NHO. Se opptak.

 2. Nyhet

  Uklare råd om reiseliv og hjemmekontor

  De nye koronatiltakene har skapt usikkerhet og frustrasjon hos mange bedrifter. Utelivs- og reiselivsbransjen opplever en strøm av avbestillinger fordi folk tolker antallsbegrensningene ulikt, og hos andre bedrifter synes kriteriene for når og om en kan gå fysisk på jobben uklare.

 3. Nyhet, Energi, klima og miljø

  NHO innleder havsamarbeid med Aker og World Economic Forum

  NHO inngår avtale med Aker og World Economic Forum (WEF) om samarbeid for å utnytte data og nye teknologiløsninger for et sunnere verdenshav.

 4. Nyhet, Arbeidsliv

  EU med direktivforslag om minstelønn

  EU har foreslått et direktiv om minstelønn i de europeiske landene. NHO vil nå analysere forslaget grundig, men etter vår foreløpig vurdering synes det som at EU gjør det klart at land som bruker tariffavtaler ikke skal bli tvunget til å innføre en lovbestemt minstelønn.

 5. Nyhet, Korona

  Innreiseregler strammes inn

  Regjeringen strammer inn innreisereglene for utenlandske arbeidere – blant annet får reisende fra røde land ti dagers karantene, selv om det testes umiddelbart. - Det er bra at grensene ikke stenges helt – mange bedrifter er avhengige av arbeidskraft fra utlandet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 6. Nyhet, Arbeidsliv

  Videreføring av ordning for lønnstilskudd

  Arbeidsgivere, som har permittert ansatte som følge av koronakrisen, kan nå søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember. Ordningen, som i første omgang gjaldt tilskudd for juli og august, er nå utvidet.

 7. Nyhet, Markedsadgang

  Brexit: Hva skjer nå?

  Storbritannia forlater EU og EØS 31. desember 2020. Norge og Storbritannia er enige om å få på plass en midlertidig overgangsavtale som skal forhindre toll på varer. Norske bedrifter må forberede seg på den nye situasjonen.

 8. Nyhet, Offentlig sektor og næringslivet

  Legger frem kompensasjonsordning for reiselivet

  Regjeringen har hørt på næringslivet og satt av 1,3 milliarder kroner til kompensasjonsordningen, 300 millioner mer enn opprinnelig foreslått. Bedrifter med et omsetningsfall på 40 prosent som følge av koronakrisen kan få kompensasjon.

 9. Nyhet lonn20, tariff

  Fellesforbundet og Parat har brutt meklingen om Riksavtalen med NHO Reiseliv

  Bruddet innebærer at partene arbeider videre under tvungen mekling. En eventuell arbeidskonflikt kan finne sted tidligst fredag 23. oktober kl. 24.00.

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.

Bildet: Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Velg hvilke nyheter du vil ha i ditt nyhetsbrev. Nyheter fra regionene får du i samme nyhetsbrev som "Dagens nyheter fra NHO".

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her:

 

Registrer din e-post og motta nyheter fra 1 kilde(r):

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: