NHO - Norges største fellesskap for bedrifter

NHO styrker næringslivet og former fremtiden. Vi bidrar til lønnsomme og bærekraftige bedrifter gjennom trygghet, nærhet og politisk påvirkning.

Lønnsoppgjøret 2024

Få siste nytt om lønnsoppgjøret her. 

Aktuelt

  1. Rapport om fremtiden til EUs indre marked

    På bestilling fra EUs medlemsland har Enrico Letta, den tidligere italienske statsministeren, utarbeidet en rapport om det indre marked. Rapporten tar til orde for å styrke det indre marked for å skape en mer bærekraftig fremtid og økt velstand for europeiske innbyggere.

Arrangementer

  1. Informasjonsmøte om offentlige anskaffelser Nord-Troms

    Vi inviterer deg til et informasjonsmøte om offentlige anskaffelser arrangert av Skjervøy kommune i samarbeid med NHO Arktis, Skjervøy kommune LUP og Interkommunale innkjøpsenheten i Nord-Troms. Formålet med møte er å øke dialogen med markedet, gjennomgå nye regler for miljøkrav og og hvilke muligheter som finnes innen offentlige kontrakter. For næringslivet passer møtet særlig for de som leverer varer og tjenester til kommunene i Nord-Troms.

  2. Affärer i Sverige

    Hvilke rammevilkår gjelder for norske bedrifter i Sverige? Sverige er en viktig handelspartner for Norge. Under pandemien ble det derimot klart at det går en grense mellom landene våre.

Arbeidsgiverservice

Som medlem i NHO har du tilgang på juridisk rådgivning, advokathjelp, kontraktsmaler og verktøy. Du kan også kontakte oss om politiske utfordringer.

Verktøy

På Arbinn.no får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer.

Våre medlemsfordeler

Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemsskapet. Det lønner seg!