Foto: Kilian Munch
Foto: Kilian Munch

Vår del av verden er ikke til å kjenne igjen – en uro preger folk og bedrifter

Tysklands visekansler, klima- og næringsminister Robert Habeck kommer til NHOs årskonferanse 5. januar 2023. Sammen med 1500 politikere og næringslivsledere skal han snakke om de nye store utfordringene folk og bedrifter står overfor, og hvordan vi må jobbe sammen for å løse dem.

På Årskonferansen 2023 skal bedriftene, politikere og norske og internasjonale ledere snakke om det store bildet, om energi, klima, om fremtidstroen og veien videre.

- De store oppgavene for samfunnet og bedriftene er blitt enda større enn de var før pandemien, men forutsetningene har blitt vanskeligere og verden mer uforutsigbar, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Vi trenger mer samarbeid fremfor polarisering.

Ole Erik Almlid

På scenen står blant annet
  • Tysklands visekansler, klima- og næringsminister Robert Habec
  • Sentralbanksjef Ida Wolden Bache
  • Den britiske dokumentarfilmskaperen Louis Theroux
  • Statsminister, Jonas Gahr Støre 
  • NHO-president og konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether
  • NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid

Situasjonen krever mer av oss alle

Matsikkerhet, energisikkerhet, klimakampen og demokratiske verdier er under press. Internasjonalt samarbeid og handel vil ta nye former. Priser og renter øker raskt. Dyptliggende ulik virkelighetsoppfatning polariserer verden og den offentlige debatten.

- Norge har et særlig ansvar og mulighet for å utvikle og sikre produksjonen av energi fremover. Vi er en energinasjon med unike fortrinn for å produsere fornybar energi og vi skal fortsatt være en trygg leverandør av gass til Europa, sier Almlid.

Det er uro i verden rundt oss, derfor trenger vi mer internasjonalt samarbeid. Bedriftene opplever uro og usikkerhet, derfor trenger vi forutsigbarhet og brede kompromisser. Lokalsamfunn og folk kjenner på uro, derfor trenger vi bedrifter som kan trygge jobber og sikre velferd.

Det har blitt dyrere å drive og eie bedrift i Norge det siste året. Det har kommet rekordstore endringer i rammebetingelsene, og dette får konsekvenser og går utover både verdiskaping og jobbskaping. Norge trenger private bedrifter og arbeidsplasser. Og Norge trenger norske, private eiere. Skatteinngangen fra bedriftene er avgjørende for velferdssamfunnet vårt.

- Vi trenger mer samarbeid fremfor polarisering, mer omstilling fremfor stillstand, mer samhold fremfor avstand. Vi må gi større rom for private bedrifter som kan gi folk jobb og inntekt og bidrar inn til fellesskapet, sier Almlid.

Med urolige omgivelser må vi ta tøffe valg, se nye løsninger og jobbe mer sammen. NHOs årskonferanse setter dagsorden for hva vi skal snakke om og hvilken felles vei vi må stake ut fremover for folk og bedrifter i Norge i 2023 og fremover.

 


Les mer

NHOs årskonferanse 2023