Skottland og Norge kan lede an mot en karbonnøytral økonomi

Publisert

Den skotske førsteministeren, Nicola Sturgeon, pekte på flere likheter mellom Norge og Skottland i sin tale på NHOs årskonferanse. Hun la spesielt vekt på mulighetene til å samarbeide for å skape et lavkarbonsamfunn.

Sturgeon innledet med å legge vekt på det sterke båndet mellom Skottland og Norge gjennom historien og fordelene begge landene har av et nært felles handelssamarbeid.

Over hundre norske bedrifter er basert i Skottland, hundrevis av norske studenter studerer på våre universiteter og våre lands forskere samarbeider om alt fra landbruk til energi, sa Sturgeon fra scenen i Spektrum.

Hun beskrev også den krevende situasjonen for Skottland når Storbritannia nå står klar til å tre ut av EU. Dette på tross av at over 60 prosent av befolkningen i Skottland stemte for å bli i unionen.

- Det er ikke lett å spå om fremtiden, men jeg er trygg på at Skottland alltid vil ønske å være et åpent og utoverskuende land. Vår visjon om et uavhengig Skottland handler ikke om å bryte ut av noe, men heller om å rekke ut en hånd og være med, beskrev Sturgeon.

Hun la til at Norge er et viktig eksempel på hvordan man kan spille en konstruktiv rolle i internasjonalt samarbeid, på tross av man står utenfor den europeiske unionen.

 

Karbonfangst viktig på veien mot et nullutslippsamfunn

Den skotske førsteministeren anerkjente viktigheten av eksisterende samarbeid mellom de to landene, både innenfor områdene mat og drikke og bærekraftig turisme. I tillegg vektla hun flere nye områder hvor hun ønsker økt samarbeid.

Begge våre land har hatt sterke fordeler i olje- og gassamfunnet. Nå må vi skape en trygg overgang til et lavutslippsamfunn. Da må eksisterende energiselskaper spille en sentral rolle, påpekte førsteministeren.

Nicola Sturgeon løftet spesielt frem den unike muligheten for Norge og Skottland til å bli pionerer i å skape en nyskapende teknologi som fanger karbondioksid.

- Vi har et potensial til å lagre mer karbondioksid enn vi slipper ut, avsluttet Sturgeon. 

Les flere saker fra NHOs årskonferanse