Innhold

NOx-avtalen

NOx-avtalen 2018-2025 ble undertegnet 24. mai 2017 av femten næringslivsorganisasjoner.

NOx-avtalen er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx for perioden 2008-2010 og perioden 2011-2017. NOx-avtalen – og tilslutningserklæringen – utgjør rammen for arbeidet i Næringslivets NOx-fond. 

Gjennom avtalen skal næringslivsorganisasjonene sørge for konkrete reduksjoner av de miljøskadelige nitrogenoksidgassene. Virksomheter som slutter seg til avtalen får fritak for NOx-avgift mot at de påtar seg forpliktelser overfor Næringslivets NOx-fond. Fondets hovedoppgave er å finansiere konkrete NOx-reduserende tiltak. 

NOx-avtalen 2018-2025

Utslippsforpliktelsen i NOx-avtalen

Klima- og miljødepartementet har justert utslippsforpliktelsen i NOx-avtalen 2018-2025 iht. avtalens pkt. 2.3. Utslippstaket er justert opp til:

    • Sum for 2018 og 2019: 202 510 tonn
    • Sum for 2020 og 2021: 192 510 tonn
    • Sum for 2022 og 2023: 182 510 tonn
    • Sum for 2024 og 2025: 172 510 tonn

Brev fra KLD om justeringer av utslippsforpliktelsen

Miljøavtalen 2011-2017 

NOx-fondet kan dokumentere at Miljøavtalen om NOx 2011-2017 er oppfylt med en total reduksjon på 16 000 tonn NOx. Avtalen hadde i denne perioden dels årlig og dels to-årlige mål som skulle  oppfylles:   

  År Tonn NOx  
   2011 3 000 forpliktelse oppnådd
  2012 2 000 forpliktelse oppnådd
  2013 og 2014 4 000 forpliktelse oppnådd
  2015 og 2016 4 000 forpliktelse oppnådd
  2017 3 000 forpliktelse oppnådd 

Miljøavtalen 2008-2010 

NOx-fondet kan dokumentere at Miljøavtalen om NOx 2008-2010 er oppfylt med en total reduksjon på 18 000 tonn NOx.

  År Tonn NOx  
  2008   2 000               forpliktelse oppnådd
  2009             4 000               forpliktelse oppnådd
  2010 12 000               forpliktelse oppnådd*

*Av dette ble 7 000 tonn gjennomført i 2011 for avtaler inngått før 31.12.10.

Gøteborgprotokollen

Miljøavtalene om NOx er viktige bidrag til å møte Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen. Hertil kommer arbeidet med å gi et bedre grunnlag for beregning av NOx-utslippene.

Mer om Gøteborgprotokollen

Godkjenning av ESA 

Den nye NOx-avtalen 2018-2025 ble godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) 22 februar 2018.

ESAs vedtak for NOx-avtalen 2018-2025