Publikasjoner

Vis filtrering

94 resultater

Type dokument
Velg område
94 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Likestilling og ikke-diskriminering; NHOs arbeid med Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

  NHO jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på vår arbeidsplass. Vårt mål er å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og der ingen ansatte skal oppleve diskriminering på bakgrunn av hvem man er.

 2. Økonomisk overblikk 3/22

  Store stimulanser og etterspørselsvridning under pandemien, og energi- og varemarkeder i ytterligere ubalanse i kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina i vinter, har vist seg å være en giftig miks for vestlige økonomier.

 3. Norske tjenestebedrifters ekspansjon i EU - effekter for norsk økonomi

  Menon Economics har sett på effekter for norsk økonomi av at norske tjenestebedrifter utvider til og leverer tjenester i utlandet, herunder spesielt i EU/EØS-området.

 4. Dilemmasamling for næringslivet om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon

  Ansvarlige bedrifter kan spille en avgjørende rolle i å bidra til økonomisk utvikling og vekst og til å nå bærekraftsmålene. Det gjelder å håndtere de risikoene for mennesker og miljø som finnes i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningsforbindelser på en effektiv måte.

 5. Økonomisk overblikk 2/22

  Tjuetjueto var året da vi skulle legge to år med pandemi bak oss, og vende tilbake til en slags ny normal. Slik ble det ikke. Året var knappe to måneder ungt da Russland invaderte Ukraina, og over natten endret de økonomiske utsiktene seg til det verre. To temadeler: Verdien av stabilitet, og drivere og utsikter for energiprisene

 6. NHOs høringsinnspill om full bredbåndsdekning og gigabitsamfunnet

  Her kan du lese NHOs innspill til "Dokument 8:116 S (2021-2022) - Representantforslag om full breibandsdekning og realisering av gigabitsamfunnet innan 2025". Dette er sendt til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

 7. Økonomisk overblikk 1/22: Skatt og arbeidstilbud

  Bakteppet for årets første Økonomisk overblikk er det dystreste på svært lenge. Det er krig i Europa, med allerede store menneskelige lidelser. Krigshandlingene og sanksjonene vil gi mindre handel. Temadel: Skatt og arbeidstilbud

 8. NHOs kompetansebarometer 2021

  NIFU har på oppdrag fra NHO kartlagt NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2021. Rapporten viser bedriftenes kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivåer, typer yrkesfag, fagskoleretninger og behovet for ingeniører.