Publikasjoner

109 resultater

Type dokument
Velg område
109 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Økonomisk overblikk 1/24

  Hvilket vendepunkt? - Noe markant vendepunkt er vanskelig å lese ut av våre tall. Etter et fjorår preget av stagnasjon både i Norge og hos mange av våre handelspartnere, er det utsikter til litt vekst i år, men svakere enn det som skal til for å ta unna veksten i arbeidstilbudet, slik at ledigheten vil øke, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.

 2. NHOs kompetansebarometer 2023

  NHOs medlemsbedrifter sliter fortsatt med å få tak i rett kompetanse. Det viser NHOs ferske Kompetansebarometer fra 2023. 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.

 3. Økonomisk overblikk 4/2023

  Inflasjonen synes nå å ha passert toppen. Det gir sentralbankene rom for å senke styringsrentene noe tidligere enn ventet, og peker mot en liten bedring i vekstbildet mot slutten av neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i forbindelse med framlegging av NHOs siste Økonomisk overblikk for 2023.

 4. NHO rapport mobilitet 2040

  På oppdrag fra NHO, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, NHO Sjøfart, NHO Luftfart og Abelia har Sprint Consulting og Beta Mobility laget rapporten "Mobilitet 2040".

 5. Samferdselsløftet nr. 5 - 2025-2036

  Gode transportårer har alltid vært viktige forutsetninger for at folk skal kunne bo og arbeide i hele landet. Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet. Det binder landet sammen, det gir gode forbindelser med utlandet, og det skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner.

 6. Økonomisk overblikk 3/23

  Høyere priser og renter treffer alle og bidrar til å dempe etterspørselen. Bremsene er nå på i norsk økonomi. Både husholdninger og virksomheter merker at høyere kostnader reduserer deres forbruks- og produksjonsmuligheter. Lyspunktet ser ut til å være at den høye prisveksten er på vei ned, sier Victoria Sparrman, PhD, fra område samfunnsøkonomi i NHO.

 7. Komparativ analyse av virkemidler for næringsrettet forskning og forskningsbasert innovasjon

  På oppdrag fra NHO har Samfunnsøkonomisk analyse gått gjennom næringsrettet forskningsfinansiering i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Både hvordan tilskuddsordningene i de ulike landene er organisert og hvordan midlene brukes.

 8. NHO-fellesskapets tariffpolitiske plattform

  NHO-fellesskapets tariffpolitiske plattform beskriver våre posisjoner på hvordan lønns- og tariffpolitikken må forvaltes og utvikles i årene fremover for å styrke den norske modellen, slik at bedriftene kan skape arbeidsplassene og verdiene Norge trenger.

 9. Økonomisk overblikk 2/23

  - Norsk økonomi kan sies å ta et slags hvileskjær i år. Mesteparten av den anslåtte veksten fra i fjor til i år er allerede unnagjort. I andre halvår i år og første halvår neste år, venter vi at veksten vil ligge godt under trendveksten, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Den økonomiske aktiviteten fortsetter å overraske på oppsiden. Prisveksten er fortsatt høy, og rentene skal videre opp. Fremover ventes marsjfarten å bli lavere, og risiko for svakere utvikling er høy. I rapportens temadel drøftes inflasjon.