En ny morgendag

NHOs årskonferanse tar opp temaer og problemstillinger som er viktig for og angår våre medlemsbedrifter og samfunnet generelt. I lys av situasjonen i Ukraina og dens konsekvenser for Europa, Norge og bedriftene ble det besluttet å endre temaet for Årskonferansen i år til å ta utgangspunkt i denne aktuelle situasjonen.

Vår verden er i endring. Vi står ved et historisk veiskille. Da verden var på full fart tilbake etter to år med pandemi, fikk vi en helt ny og alvorlig krise å håndtere. Krigen i Ukraina setter dype spor. Dette er vår, din og min verden.

Krisen har vist oss hvor liten verden er og hvor avhengig vi, som et lite land med en åpen økonomi, er av landene rundt oss. Krisen har også med all tydelighet vist oss verdien av internasjonalt samarbeid, og hvor globale verdikjedene våre er.

Men hva vil være vår nye virkelighet og hvordan vil verden se ut fremover? Dette er vår verden. Vi må bestemme hvordan vi ønsker å forholde oss til en ny morgendag. Hvordan ønsker vi som land å forholde oss til omverden? Hvor sårbare er vi? Hvordan kan vi som nasjon være med på å sikre energiforsyning i Europa? Og hvor skjørt er egentlig demokratiet vårt?

Dette er bedriftenes verden. Bedriftene som skal løse de store utfordringene verden står overfor. Selv i krisetider skaper de våre jobber og tar oss gjennom det grønne skiftet. Midt i en verden av uforutsigbarhet skal bedriftene navigere. Dette er vår verden, sammen kan vi skape en bedre morgendag og sammen skal vi finne veien gjennom en uforutsigbar tid.

Meld deg på digital versjon av NHOs årskonferanse 2022 nå

Se program