NHO

Innhold

NHOs årskonferanser

NHOs årskonferanse avholdes første eller andre uke i januar hvert år. Vår ambisjon med konferansen er å sette fokus på og skape debatt rundt viktige tema som angår våre medlemsbedrifter og samfunnet generelt.

Årskonferansen er blant Norges mest profilerte konferanser og vies stor oppmerksomhet. Årlig deltar ca. 1300 bedriftsledere, ledere i offentlig sektor, toppolitikere, akademikere og eksperter. Vi sender også konferansen direkte på nho.no og du kan se foredragene i vår YouTube-kanal.

NHOs årskonferanse 2019 avholdes onsdag 9. januar i Oslo Spektrum. 

 
Ønsker du å delta?

Det er mange som ønsker å delta på konferansen og inviterte vil komme i første rekke. Men vi har en venteliste du kan registrere deg på. Ansatte i medlemsbedrifter vil bli prioritert.

Invitasjoner til konferansen og påmelding til ventelista legges ut i medio november.

 
Tidligere årskonferanser
 
2018 – Verdien av arbeid

Tema: Hvordan vi får flest mulig i jobb? Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

 Se alle foredragene på YouTube

 
2017 – Made in Norway, på jobb for en grønn fremtid

Tema: Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig må vi sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser. Norge har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene.

Se alle foredragene på YouTube

 
2016 - Remix, det nye arbeidslivet

Tema: Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter? Svaret er et arbeidsliv i fundamental endring.

 
2015 - #7millioner

Tema: Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. I tillegg til at vi blir flere, bor stadig flere i byregioner. For næringslivet handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og til markeder, om arealplanlegging, om forvaltning og saksbehandling, og om samferdsel/infrastruktur.

 
2014 – Læringslivet

Tema: Vi lærer gjennom hele livet. Vi lærer på ulike måter hver eneste dag enten vi er i barnehage, på skolen, i høyere utdanning, på arbeidsplassen eller sammen med venner og familie. Det er summen av alt dette som er læringslivet. Og det er læringslivet som gir oss kompetansen, produktiviteten og konkurransekraften vi lever av.

 

 
 1. Nyhet, Årskonferanse

  #metoo og internasjonal politikk – vi tar debattene på Sentrum Scene!

  Ronan Farrow, Jonas Gahr Støre, Sarah Sørheim, Hilde Sandvik, Kristin Skogen Lund, Julie Wilhelmsen, Helena Brodtkorb og Eirik Bergesen kommer til Sentrum Scene 10. januar. Kommer du?

 2. Nyhet, Markedsadgang, Årskonferanse

  Ronan Farrow til NHOs Årskonferanse

  Et av årets aller mest spennende navn kommer til Norge og NHOs årskonferanse i januar.

 3. Nyhet, Arbeidsliv, Årskonferanse

  Ny rapport: Her er de nye jobbene

  Stefan Fölster har undersøkt hva som skjer med jobbene våre i lys av digitalisering og automatisering - og hva han mener må til for å skape flere jobber i Norge.