NHO

Innhold

NHOs årskonferanser

NHOs årskonferanse avholdes første eller andre uke i januar hvert år. Vår ambisjon med konferansen er å sette fokus på og skape debatt rundt viktige tema som angår våre medlemsbedrifter og samfunnet generelt.

Årskonferansen er blant Norges mest profilerte konferanser og vies stor oppmerksomhet. Årlig deltar ca. 1300 bedriftsledere, ledere i offentlig sektor, toppolitikere, akademikere og eksperter. Vi sender også konferansen direkte på nho.no og du kan se foredragene i vår YouTube-kanal.

Neste årskonferanse avholdes onsdag 8. januar 2020. 

 
Ønsker du å delta?

Det er mange som ønsker å delta på konferansen og inviterte vil komme i første rekke. Men vi har en venteliste du kan registrere deg på. Ansatte i medlemsbedrifter vil bli prioritert.

Invitasjoner til konferansen og påmelding til ventelista legges ut i medio november.

 
Tidligere årskonferanser
 
2020 - Neste trekk

Tema: 

 • Vil Norge være et godt samfunn å leve i fremover?
 • Vil det finnes en jobb til alle?
 • Vil vi nå klimamålene? 

På konferansen ble muligheter, barrierer og løsninger for verdiskapingen i Norge de neste tiårene trukket frem.

Se alt fra Årskonferansen 2020

 

2019 - Vi og verden

Tema: Norge har aldri vært mer sammenvevd med verden enn vi er i dag. Verdens utfordringer er derfor våre utfordringer. Globale trender påvirker det norske samfunnet og bedriftenes fremtidige livsgrunnlag her hjemme og ute i verden. Handel med andre land har dannet grunnlag for vår velferd, og Norge er helt avhengig av stabile avtaler og felles internasjonale spilleregler.

Se alle foredragene her

 
2018 – Verdien av arbeid

Tema: Hvordan vi får flest mulig i jobb? Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

 Se alle foredragene på YouTube

 
2017 – Made in Norway, på jobb for en grønn fremtid

Tema: Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig må vi sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser. Norge har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene.

Se alle foredragene på YouTube

 
2016 - Remix, det nye arbeidslivet

Tema: Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter? Svaret er et arbeidsliv i fundamental endring.

 
2015 - #7millioner

Tema: Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. I tillegg til at vi blir flere, bor stadig flere i byregioner. For næringslivet handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og til markeder, om arealplanlegging, om forvaltning og saksbehandling, og om samferdsel/infrastruktur.

 
2014 – Læringslivet

Tema: Vi lærer gjennom hele livet. Vi lærer på ulike måter hver eneste dag enten vi er i barnehage, på skolen, i høyere utdanning, på arbeidsplassen eller sammen med venner og familie. Det er summen av alt dette som er læringslivet. Og det er læringslivet som gir oss kompetansen, produktiviteten og konkurransekraften vi lever av.

 

 
 1. Nyhet, Årskonferanse

  Er fremtidens Norge et godt sted å leve?

  Det er ikke åpenbart at vi kommer til å fortsette å være verdens rikeste land. På NHOs årskonferanse diskuterte sjeføkonom Øystein Dørum og programleder Tore Sagen, hva som må til for at vi skal klare omstillingen i årene fremover.

 2. Nyhet, Årskonferanse

  Klimasatsing vil bli gull for Norge

  Fangst og lagring av karbon vil skape flere tusen nye arbeidsplasser i Norge. Klimatiltak vil bli gull. Det var et hovedpoeng i NHO-sjef Ole Erik Almlids oppsummering av Årskonferansen 2020.

 3. Nyhet, Årskonferanse

  Skottland og Norge kan lede an mot en karbonnøytral økonomi

  Den skotske førsteministeren, Nicola Sturgeon, pekte på flere likheter mellom Norge og Skottland i sin tale på NHOs årskonferanse. Hun la spesielt vekt på mulighetene til å samarbeide for å skape et lavkarbonsamfunn.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: