NHOs årskonferanser

NHOs årskonferanse avholdes første eller andre uke i januar hvert år. Vår ambisjon med konferansen er å sette fokus på og skape debatt rundt viktige tema som angår våre medlemsbedrifter og samfunnet generelt.

Årskonferansen er blant Norges mest profilerte konferanser og vies stor oppmerksomhet. Årlig deltar ca. 1300 bedriftsledere, ledere i offentlig sektor, toppolitikere, akademikere og eksperter. Vi sender også konferansen direkte på nho.no og du kan se foredragene i vår YouTube-kanal.


2023 - Uro

Uro gir muligheter og krever handling:

  • Det er uro i verden rundt oss, derfor trenger vi mer internasjonalt samarbeid
  • Bedriftene opplever uro og usikkerhet, derfor trenger vi forutsigbarhet og brede kompromisser
  • Flere kjenner på uro i lokalsamfunn, derfor trenger vi bedrifter som kan trygge jobber og sikre velferd

NHOs årskonferanse 5. januar 2023

Tidligere årskonferanser

2022 - En ny morgendag

Vår verden er i endring. Vi står ved et historisk veiskille. Da verden var på full fart tilbake etter to år med pandemi, fikk vi en helt ny og større krise å håndtere. Krigen i Ukraina setter dype spor. Dette er vår, din og min verden.

Dette er bedriftenes verden. Bedriftene som skal løse de store utfordringene verden står overfor. Selv i krisetider skaper de våre jobber og tar oss gjennom det grønne skiftet. Midt i en verden av uforutsigbarhet skal bedriftene navigere. Dette er vår verden, sammen kan vi skape en bedre morgendag og sammen skal vi finne veien gjennom en uforutsigbar tid.


NHOs årskonferansee 2022 - En ny morgendag


2021 - Jobbskaperne

Jobbskaping i privat sektor er en forutsetning for å komme oss ut av krisen og inn i en bærekraftig fremtid. En fremtid der Norge fortsatt er et av verdens beste land å bo i.

Se alt fra Årskonferansen 2021

2020 - Neste trekk

Tema: 

  • Vil Norge være et godt samfunn å leve i fremover?
  • Vil det finnes en jobb til alle?
  • Vil vi nå klimamålene? 

På konferansen ble muligheter, barrierer og løsninger for verdiskapingen i Norge de neste tiårene trukket frem.

Se alt fra Årskonferansen 2020

 

2019 - Vi og verden

Tema: Norge har aldri vært mer sammenvevd med verden enn vi er i dag. Verdens utfordringer er derfor våre utfordringer. Globale trender påvirker det norske samfunnet og bedriftenes fremtidige livsgrunnlag her hjemme og ute i verden. Handel med andre land har dannet grunnlag for vår velferd, og Norge er helt avhengig av stabile avtaler og felles internasjonale spilleregler.

Se alle foredragene her

 
2018 – Verdien av arbeid

Tema: Hvordan vi får flest mulig i jobb? Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

 Se alle foredragene på YouTube

 
2017 – Made in Norway, på jobb for en grønn fremtid

Tema: Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig må vi sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser. Norge har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene.

Se alle foredragene på YouTube

 
2016 - Remix, det nye arbeidslivet

Tema: Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter? Svaret er et arbeidsliv i fundamental endring.

 
2015 - #7millioner

Tema: Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. I tillegg til at vi blir flere, bor stadig flere i byregioner. For næringslivet handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og til markeder, om arealplanlegging, om forvaltning og saksbehandling, og om samferdsel/infrastruktur.

 
2014 – Læringslivet

Tema: Vi lærer gjennom hele livet. Vi lærer på ulike måter hver eneste dag enten vi er i barnehage, på skolen, i høyere utdanning, på arbeidsplassen eller sammen med venner og familie. Det er summen av alt dette som er læringslivet. Og det er læringslivet som gir oss kompetansen, produktiviteten og konkurransekraften vi lever av.